Ninjutsu 忍術

«Ninjutsu, or ninpo, is a collection of adaptable survival techniques that allows one to face the uncertainties of life and to respond to dangerous situations, through physical and psychological discipline, where one uses orthodox weapons in unorthodox ways». – Dr. Kacem Zhoughari

Tradisjonell japansk stridskunst (Koryû Bujutsu 古流武術)  ble født på slagmarken i føydale Japan og utviklet gjennom utallige kriger. I flere århundrer ble krigerkulturen dyrket helt frem til føydal tiden opphørte i 1868, noe som har gjort de japanske krigerne kjent som noen av de dyktigste gjennom verdenshistorien.

Disse stridskunstene ble fra midten av forrige årtusen  systematisert i Ryû 流 /Ryûha 流派 – det vi vanligvis oversetter til skole eller stil, selv om dette ikke er en dekkende oversettelse. Det er mer betegnende å kalle det en “strøm” som  en ide-strøm eller tanke-strøm. Disse skolene ivaretar, viderefører og videreutvikler ide-strømmen fra kunstens opprinnelse og til i dag.

I vår gruppe studerer vi ni tradisjonelle skoler  som dekker et bredt spekter av ferdigheter, både bevæpnet og ubevæpnet. De ni skolene er alle i mer eller mindre grad knyttet opp mot Japans mystiske Ninja (忍者), og derfor kaller man gjerne kunsten for Ninjutsu (忍術). Skolenes overhode er Sôke Masaaki Hatsumi og driver organisasjonen Bujinkan ut fra  sitt tilholdssted i Nôda, Japan.

Ubevæpnet inkluderer blant annet:

– Atemi-waza 当て身 : Teknikker for slag og spark.
– Kansetsu-waza 関節技 : Låsegrep og lignende.
– Nage-waza 投げ技 : Ulike former for kast og nedtaking.
– Kyûsho-jutsu 急所 : Kunnskap om nervepunkt og hvordan ramme disse.
– Ukemi 受身 : Teknikker for fall og ruller.

Også innenfor våpengrenene benyttes ulike termer. Her er noen av de våpengrenene vi  studerer:

– Kenjutsu 剣術 : Sverdteknikker. Herunder ulike typer sverd og sverdtrekking.
– Bojutsu 棒術 : Stavteknikker. Herunder staver av ulike lengder og kvaliteter.
– Sôjutsu 槍術 : Spydteknikker.
– Naginata / Bisentojutsu 長刀術 : Hellebard teknikker.
– Kakushi Bukijutsu 隠し武器 – skjulte våpen.
– Tantojutsu 短刀術 : Knivteknikker.
– Tessenjutsu 鉄扇術: Japansk vifte
– Shurikenjutsu 手裏剣術: Kasteobjekter
– Hojojutsu 捕縄術: Teknikker med rep av ulike lengder.

Treningen er bygget rundt Kata, som er teknikksekvenser som har gått i arv innenfor skolene. Disse kata har gjennom tiden vært utprøvd og testet på slagmarken/kamp og bygger på prinsipper for beskyttelse, bevegelses-økonomi og effektivitet. Gjennom studie av disse kata får man innsyn i prinsippene for bevegelse og teknikkene for allsidig kamp. Som oftest trener man kata to-og-to sammen.